UtrymmeUtrymme - storleken av hårddisk utrymmet på servern som NI kan använda till för e-postlagring, hemsidor samt databaser.